Vážení návštěvníci webu tloustneme.cz,

na tomto místě si Vás dovolujeme informovat o tom, jak budeme zpracovávat Váš e-mail, který zadáte pro účely zasílání newsletteru. Zadáním a odesláním Vašeho e-mailu souhlasíte s jeho zpracováním za podmínek uvedených níže.

Správcem Vašich osobních údajů je FLEISHMAN – HILLARD, s.r.o., IČO: 25670247 se sídlem Sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 14000 (dále „FH“).

Ve věci osobních údajů můžete FH kontaktovat následujícími způsoby:

E-mail: prague@fleishman.com

Zpracováváme Vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání newsletteru.

Od newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Vaši e-mailovou adresu pak dále nebudeme uchovávat.

Žádné Vaše údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

Pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně, můžete se obrátit na FH nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům;
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Takovou žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Doba zpracování dat

Osobní údaje jsou poskytovány ke zpracování na dobu od jejich poskytnutí do 31. 12. 2023.